ทนายความชลบุรี บ้านทนายลอว์เฟิร์ม

ทนายความชลบุรี - บ้านทนาย ลอว์ เฟิร์ม

323/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทนายความ จังหวัดชลบุรี

รับดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา ให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจการค้า รับดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รับเป็นทนายความว่าความทั่วประเทศให้กับลูกความชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และชาวต่างชาติทุกประเทศ โดยทีมทนายที่มีความเข้าใจผู้ลงทุนและนักธุรกิจชาวต่างชาติ

 

รองรับผู้ลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และนักธุรกิจชาวต่างชาติในเมืองพัทยา ชลบุรี

ทีมทนายความ - บ้านทนาย ลอว์ เฟิร์ม

 

รับฟังทุกปัญหาเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง
พร้อมสร้างความมั่นใจโดยทีมที่ปรึกษา

 

แนะนำทนายความ

เราพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และการอบรมที่รอบด้าน

 • ผ่านการอบรมทนายความที่ปรึกษานิติบุคคล
 • ผ่านการอบรมทนายความที่ปรึกษานิติบุคคล
 • ผ่านการอบรมธุรกิจทวงถามหนี้  ผ่านการอบรมพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการอบรมพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการอบรมการดำเนินคดีเช่าซื้อประกัน
 • ผ่านการอบรมที่ปรึกษาคดีเด็กและเยาวชน
 • ผ่านการอบรมกฎหมายอาคารชุด
 • ผ่านการอบรมการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ผ่านการอบรม พ.ร.บ. อสังหาริมทรัพย์
 • ผ่านการอบรมเป็นทนายรับรองลายมือชื่อ (Notary Public)
 • ผ่านการทดสอบความรู้ระดับเนติบัณฑิต
 • ผ่านการอบรมคดีแรงงาน
 • ผ่านการอบรม ภาษีอากรกลางรุ่นที่ 1
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ผ่านการอบรมทนายความที่ปรึกษากฏหมายปกครอง
 • ผ่านการอบรมทนายความที่ปรึกษานิติบุคคล
 • ฯลฯ

 


เหตุผล ที่ทำให้ลูกความตัดสินใจใช้บริการของเรา

 1. นอกจากจะได้คำพิพากษาแล้ว เรายังทำให้คุณได้เงินคืนด้วย เพราะเราบังคับคดีให้ด้วย
 2. ไม่วุ่นวายและยุ่งยาก เพราะทีมทนายดำเนินการแทนให้ทั้งหมด
 3. ซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกความ
 4. เราใช้ทีมงานของเราทั้งหมดในการทำงานทั้งทีมทนายความ ว่าความ ทีมทนายความบังคับคดี ทีมทนายความที่ปรึกษา ไม่ได้ส่งงานต่อให้บุคคลภายนอก

 

ทำไมต้องใช้ทนายความ

บ้านทนาย ลอว์ เฟิร์ม

 

ทีมทนาย

ทีมงานบ้านทนาย

ทีมงาน บ้านทนาย

 

บริการพร้อมให้คำปรึกษา

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระแก้ว

104 อําเภอ/เขต

515 ตำบล/แขวง

บ้านทนาย ลอว์ เฟิร์ม

ทนายความชลบุรี - บ้านทนาย ลอว์ เฟิร์ม